Upozornění na částečnou uzavírku komunikace Ambrožova v úseku Jilmová – Malešická v termínu 16. 3. 2020 až 17. 4. 2020 z důvodu rekonstrukce kanalizace  

Upozorňujeme na dopravní omezení na komunikacích Basilejské nám., Malešická a Ambrožova a s tím související částečnou uzavírku komunikace Ambrožova v úseku Jilmová – Malešická (uzavírka pouze v uvedeném směru) v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace. Stavební zábor bude prováděn ve 3 etapách:


 

Etapa komunikace u objektu termín dopravní omezení poznámka
1. Basilejské nám. 2401/6 (proti) 17. 02. 2020 – 19. 02. 2020 částečné vyparkování + zúžení jízdních pruhů zábor č. 1
2.a Malešická 2403/25 – 2404/27 24. 02. 2020 – 28. 02. 2020 zúžení jízdních pruhů zábor č. 2
2.b Malešická 1936/39 02. 03. 2020 – 06. 03. 2020 zúžení jízdních pruhů zábor č. 3
2.c Ambrožova 2409/3 09. 03. 2020 – 13. 03. 2020 částečné vyparkování + zúžení jízdních pruhů zábor č. 5
3. Malešická + Ambrožova Malešická 2406/31 – 2407/33 16. 03. 2020 – 17. 04. 2020 uzavírka kom. Ambrožova* + částečné vyparkování zábor č. 6

* objízdná trasa při uzavírce komunikace Ambrožova (a současně při uzavírce komunikace Malešická v úseku Ambrožova – K červenému dvoru) je vedena následovně:

  • směr jízdy Jilmová → Basilejské nám.: Jilmová - Ambrožova - Biskupcova - Rečkova - Koněvova - Jana Želivského - Basilejské nám.
  • směr jízdy Jilmová → K Červenému dvoru (- Malešická): Jilmová - Ambrožova - Biskupcova - Rečkova - Koněvova - Jana Želivského - U nákladového nádraží - K Červenému dvoru (- Malešická)

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, IČ: 256 56 112
Zhotovitel: Subterra, a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612, odpovědný pracovník: pan Martin Vlk

Poznámka:
Na tuto akci bude následně navazovat další větší zábor komunikací Basilejské nám. a Malešická (opět z důvodu rekonstrukce kanalizace), od 20. února 2020 se připravuje také uzavírka komunikace Malešická v úseku cca od bytového domu Jilmová 10 ke křižovatce s kom. K Červenému dvoru.   

Galerie