Rekonstrukce plynovodu v ulici pod Krejcárkem a Novovysočanská a související dopravní opatření v oblasti Na Balkáně

Vážení občané,

společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., bude v letošním roce realizovat ve Vašem okolí plánovanou výměnu páteřního plynovodu, který je uložen pod silničním tělesem ulic Pod Krejcárkem a Novovysočanská. Důvodem plánovaných oprav je dlouhodobé zajištění bezpečnosti a plynulosti dodávek zemního plynu nejen v této oblasti.

Předmětná akce je rozdělena na dvě části. První zahrnuje úsek od Ohrady po ulici Pod plynojemem a druhá část pak od ul. Pod plynojemem směrem k Novovysočanskému náměstí. Během realizačních prací dojde k výměně více jak 1800 m páteřního řadu plynovodu, včetně jednotlivých plynovodních přípojek k bytovým a administrativním budovám.

Realizace první části je plánována na období 23. 4. – 10. 6. 2019, druhá část pak na období 1.7. – 29.10. 2019.

Přes veškerou naši snahu, aby se tato nezbytná rekonstrukce dotkla Vašeho každodenního života co nejméně, nelze se vyhnout některým omezením, která s touto výstavbou souvisí.

Přestože budou během výstavby užity moderní bezvýkopové technologie, čímž se významně sníží nároky na přesun stavebních hmot, a s tím související negativní dopady na životní prostředí, nelze se vyhnout nezbytným dopravním omezením motoristů a chodců na stavbou dotčených komunikacích.

mapa_dopravní_opatření_balkánVeškeré naše práce jsou pečlivě plánovány v  součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem dopravy MČ Prahy 3 a 9, Policií ČR a dalšími dotčenými subjekty. Navržená dopravně inženýrská opatření preferují potřebu zachování dostupnosti městské hromadné dopravy (autobus, linka číslo 136) a zajištění místní dopravní obsluhy. Dále zahrnují dopravní změny v oblasti mezi ulicemi Na Balkáně, Na vrcholu a Koněvova , které vedou k zamezení zahuštění dopravy v této oblasti.

Vážení občané, omlouváme se Vám za nepříjemnosti spojené s nezbytnou rekonstrukcí. Při jejím plánování jsme na Vás mysleli a snažili se o maximální ohleduplnost.   

Vaše

Pražská plynárenská distribuce, a.s.,člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. www.ppdistribuce.cz

Vaše případné podněty a názory k fungování dopravního opatření můžete zaslat na e-mailovou adresu: uzavirkanabalkane@praha3.cz. V případě krizové situace se obraťte na ombudsmana pro uzavírku na Balkáně, Šimona Ornesta: 777 465 159.

Související dokumenty