Prodloužení termínu úplné uzavírky komunikace Malešická v úseku Ambrožova (resp. od úrovně objektu Jilmová 10) – Malešická do 30. 8. 2020  

Upozorňujeme na prodloužení dopravního omezení – úplnou uzavírku komunikace Malešická – v úseku Ambrožova (resp. od úrovně objektu Jilmová 10) – Malešická v souvislosti s celkovou rekonstrukcí komunikace. Termín trvání stavebních a výkopových prací se prodlužuje do 30. srpna 2020 (původní termín do 31. července 2020).

Uzavírka má vliv jak na individuální automobilovou dopravu, tak na provoz (zastávky) autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID) č. 133, 908 a 909. Zůstávají tak v platnosti změny tras a zastávek uvedených linek PID – viz níže.

Změny v zastávkách linek PID

Linky PID č. 133, 908 a 909:

 • ruší se zastávka „Malešická“ v ulici K Červenému dvoru (v obou směrech)
 • zřizují se zastávky „Červený dvůr“ a „Mezi Hřbitovy“ (na komunikaci U nákladového nádraží, v původních zastávkách linky PID č. 124)
 • zastávka „Červený dvůr“ směr Ohrada – na komunikaci U nákladového nádraží, proti objektu č. 1949/2
 • zastávka „Mezi Hřbitovy“ směr Ohrada – na komunikaci U nákladového nádraží, cca 75 m před křižovatkou s komunikací Jana Želivského
 • zastávka „Mezi Hřbitovy“ směr Třebešín – na komunikaci U nákladového nádraží, cca 40 m za křižovatkou s komunikací Jana Želivského
 • zastávka „Červený dvůr“ směr Třebešín – na komunikaci U nákladového nádraží, u objektu č. 3146/6
 • přemisťuje se zastávka „Basilejské náměstí“
 • směr Ohrada - z komunikace Malešická na komunikaci Jana Želivského před křižovatku s komunikací Basilejské nám., vstřícně boční straně objektu Basilejské nám. 8
 • směr Třebešín - z komunikace Malešická na komunikaci Jana Želivského do prostoru mezi vjezd a výjezd na / z komunikace Basilejské nám. (západní strana náměstí)

Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu (osobní vozidla) a nákladní vozidla do 35t

 • směr jízdy Malešická (ze směru od hranice MČ Praha 10 a Praha 3 ) Basilejské nám.: Malešická - K Červenému dvoru - U nákladového nádraží - Jana Želivského - Basilejské nám.
 • směr jízdy K Červenému dvoru Basilejské nám.: - Jana Želivského - Basilejské nám.  
 • směr jízdy Basilejské nám. Malešická (směr hranice MČ Praha 3 a Praha 10): Basilejské nám. - Jana Želivského - U nákladového nádraží - K Červenému dvoru - Malešická
 • směr jízdy Basilejské nám. K Červenému dvoru: Basilejské nám. - Jana Želivského - U nákladového nádraží - K Červenému dvoru

Pro nákladní vozidla nad 35t

 • směr jízdy Malešická (ze směru od hranice MČ Praha 3 a Praha 10 ) Basilejské nám.: Malešická - Dřevčická - Černokostelecká - Vinohradská - Jana Želivského - Basilejské nám.
 • směr jízdy Basilejské nám. Malešická (směr hranice MČ Praha 10 a Praha 3): Basilejské nám. - Jana Želivského - Vinohradská - Černokostelecká - Dřevčická - Malešická

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560, odpovědný pracovník: pan Václav Marhan

Investor:    Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286, odpovědný pracovník: Ing. Stanislav Šebesta


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie