Pokračuje oprava komunikace Jana Želivského

Od soboty 26. září 2020 bude Technická správa komunikací (TSK) pokračovat v souvislé údržbě vozovky na komunikaci Jana Želivského v úseku Koněvova – Olšanská, směr z centra. Práce by měly skončit 10. října 2020.

mapa Jana Želivského II. - uzavírkaSouvislá údržba spočívá ve vyfrézování povrchu do hloubky 100 mm s následnou náhradou stejného rozměru s obrusnou vrstvou, která sníží hlučnost v okolí, tzv. Nízkohlučný povrch vozovky. Dále budou rektifikovány znaky inženýrských sítí a vyrovnány nejhůře propadané obruby. Bude vyznačeno nové vodorovné dopravní značení.

Dopravní omezení:

Stejně jako v první etapě, i zde se jedná o úplnou uzavírku opravované části komunikace. Ve směru do centra je doprava odkloněna levým obloukem do ulice Rokycanova.

 

Objízdné trasy směr Vršovice:

Mapa Jana Želivského II

Zhotovitel: M-SILNICE, a. s.

Lze nalézt i v mapovém rozhraní webu TSK