Obnovení provozu na zrekonstruované části komunikace Malešické od pondělí 31. 8. 2020

V souvislosti s dokončením realizace rekonstrukce uličního prostoru Malešické ulice v úseku od křižovatky s ulicí K Červenému dvoru cca k objektu Jilmová 10 bude od časných ranních hodin dne 31. 8. 2020 obnoven provoz na této komunikaci v úseku K Červenému dvoru — Ambrožova. Současně dochází od zahájení denního provozu (od cca 4.30 h dne 31. 08. 2020) k obnovení provozu linek Pražské integrované dopravy (PID) č. 133, 267, 908 a 909 po této komunikaci vč. obsluhy zastávek „Malešická“ (na komunikaci K Červenému dvoru) a „Basilejské náměstí“ (na komunikaci Malešická), současně se ruší zastávky na objízdné trase „Červený dvůr“ a „Mezi Hřbitovy“ (na komunikaci U nákladového nádraží) a „Basilejské náměstí“ (na komunikaci Jana Želivského). Nově vybudovaný 1 pár autobusových zastávek v blízkosti křižovatky s komunikací Olgy Havlové bude zprovozněn až po zařazení do systému PID (předpoklad říjen 2020).

V souvislosti s provedenými stavebními úpravami na komunikaci Malešická dochází k uzavírce komunikace Olgy Havlové v úseku od křižovatky s místní komunikací Malešická po účelovou komunikaci k areálu fy Břenda. Objízdná trasa vede po komunikacích Malešická, Na Vackově, Olgy Havlové.