Krátkodobá úplná uzavírka komunikace Sabinova v úseku Rokycanova – Prokopova

  • důvod: havarijní oprava povrchu vozovky
  • termín: pondělí 19.11.2018 – pondělí 26.11.2018
  • investor + zhotovitel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (správce komunikace)

Uzavírka Sabinova 3-7