Komplexní údržba komunikací 2018

I v letošním roce bude na území Městské části Praha 3 prováděna ve dvou etapách KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2018 Současně bude zajištěno: úklid komunikací a chodníků; vysprávky lokálních závad povrchů; pročištění kanalizačních vpustí

Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek:

  • uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel
  • úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob

V týdenním předstihu budou osazeny dopravní značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti.
V zóně placeného stání není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

Městská část Praha 3, Technická správa komunikací hl. m. Prahy


T E R M Í N Y  Č I Š T Ě N Í:

Blok č. 1: 24. 4. (úterý), 4. 10. (čtvrtek)

Květná, Hollarovo náměstí, Soběslavská (Votická – Hollarovo náměstí), Šrobárova, (Soběslavská – U Vinohradského hřbitova), Votická (Šrobárova – Květná), U Vinohradské nemocnice, U Vinohradského hřbitova

Blok č. 2: 25. 4. (středa), 5. 10. (pátek)

Hradecká, Horní Stromky, Chrudimská, Kouřimská, NN 335 (Kouřimská – Kouřimská), náměstí Jiřího z Lobkovic, Písecká, Slezská (náměstí Jiřího z Lobkovic – Jičínská),
Šrobárova (Jičínská – Soběslavská), V Horní Stromce

Blok č. 3: 26. 4. (čtvrtek), 8. 10. (pondělí)

U Vodárny (Vinohradská – Korunní), Nitranská (Vinohradská – Korunní), Řipská (Vinohradská – Korunní), Perunova, Kolínská, Libická, Čáslavská, Slezská (Jičínská – U Vodárny)

Blok č. 4: 27. 4. (pátek), 10. 10. (středa)

Přemyslovská (Radhošťská – Jičínská), Lucemburská (Radhošťská – Jičínská), Křišťanova, Žižkovo náměstí, Sudoměřská, Baranova, Radhošťská, spojka Baranova – Sudoměřská (NN 4749), Olšanské náměstí – parkoviště

Blok č. 5: 15. 5. (úterý), 9. 10. (úterý)

Slavíkova (Ondříčkova – náměstí Jiřího z Poděbrad), Laubova, náměstí Jiřího z Poděbrad, Milešovská, Velehradská, Bořivojova (Ondříčkova – Orlická), Jagellonská, Lucemburská (Milešovská – Radhošťská), Přemyslovská (náměstí Jiřího z Poděbrad – Radhošťská), Orlická

Blok č. 6: 2. 5. (středa), 11. 10. (čtvrtek)

Kubelíkova, Bořivojova (U Rajské zahrady – Kubelíkova), Vlkova, Siwiecova, U Rajské zahrady (Vozová – Havelkova), Ježkova, Krásova (Kubelíkova – Seifertova), Přibyslavská, Víta Nejedlého, Chvalova, Sladkovského náměstí, Čajkovského (Sladkovského náměstí – Kubelíkova), Lipanská (Táboritská – Bořivojova)

Blok č. 7: 3. 5. (čtvrtek), 12. 10. (pátek)

Příběnická, Řehořova, Husinecká, Krásova (Seifertova – Husinecká), Blahníkova, Kostnické náměstí, Orebitská, Jeronýmova, U Božích bojovníků, Pod Vítkovem, Dalimilova, Cimburkova, Štítného (Blahníkova – Cimburkova)

Blok č. 8: 4. 5. (pátek), 15. 10. (pondělí)

Milíčova, Chlumova (Seifertova – Prokopova), Havlíčkovo náměstí, Lipanská (Chelčického – Havlíčkovo náměstí), Rokycanova (Prokopova – Chelčického), Chelčického (Prokopova – Lipanská), Štítného (Cimburkova – Havlíčkovo náměstí), Lupáčova

Blok č. 9: 9. 5. (středa), 16. 10. (úterý)

Tachovské náměstí, Prokopovo náměstí, Chlumova (Koněvova – Roháčova), Roháčova (Prokopova – Koldínova), Sabinova, Komenského náměstí (Roháčova – Sabinova), Rokycanova (Prokopova – Koněvova), Blahoslavova, Českobratrská, Lukášova (Koněvova – Roháčova), Ostromečská, Černínova, Tovačovského, náměstí Barikád, Žerotínova (Ostromečská – nám. Barikád)

Blok č. 10: 10. 5. (čtvrtek), 17. 10. (středa)

Kališnická, Pražačka, Roháčova (Koldínova – Zelenky-Hajského), Žerotínova (Koldínova – Zelenky-Hajského), Koldínova, Domažlická, Hájkova, Zelenky-Hajského, Biskupcova (Zelenky-Hajského – Jana Želivského), Na Parukářce, U Zásobní zahrady, Basilejské náměstí (západní strana), Malešická (Basilejské náměstí
– Na Parukářce) včetně zálivu, Ke Kapslovně včetně zálivu

Blok č. 11: 11. 5. (pátek), 18. 10. (čtvrtek)

Na Ohradě, Nad Ohradou, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova – Kunešova), Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkovskou vozovnou – Na Vlastním), V Domově (Pod Vrcholem – Za Žižkovskou vozovnou), Na Hlídce (Na Balkáně – Koněvova), Strážní (Na Balkáně – Koněvova), V Bezpečí, Hraniční (Na Balkáně – Koněvova), Šikmá, Na Vlastním

Blok č. 12: 16. 5. (středa), 19. 10. (pátek)

Basilejské náměstí (východní strana), Ambrožova, Biskupcova (Jana Želivského – Jeseniova), Rečkova, Buchovcova, Viklefova, Na Vápence, Loudova, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova – Jilmová), Na Hlídce (Koněvova – Jeseniova), Strážní (Koněvova – Jeseniova), Jilmová (park. proti č. 9 - 11 se nečistí),
Malešická (Basilejské náměstí – Ambrožova)

Blok č. 13: 17. 5. (čtvrtek), 23. 10. (úterý)

Pod Vrcholem, Na Vrcholu, K Lučinám, U Kněžské louky, Nad Lukami, Luční, Křivá I (spojka Luční – Luční), Křivá II, V Okruží, Na Lučinách, V Domově (K Lučinám – Pod Vrcholem), Na Balkáně (Spojovací – Na Vlastním), K Vrcholu, K Chmelnici

Blok č. 14: 18. 5. (pátek), 24. 10. (středa)

V Zahrádkách, Na Chmelnici, Za Vackovem, Na Mokřině, Na Vackově (Pod Jarovem – Malešická), Mezi Domky (Za Vackovem – Na Vackově), Pod Jarovem, Květinková (V Zahrádkách – Na Jarově), Schöfflerova, Pod Lipami (Na Jarově – Plavínová vč. slepého úseku), Na Rovnosti, V Zeleni (V Zahrádkách – Na Mokřině), U Staré cihelny, Na Viktorce, Plavínová

Blok č. 15: 20. 5. (neděle), 7. 10. (neděle)

Husitská (Koněvova – Trocnovská) – pravá strana ve směru do centra, Jičínská (Olšanské náměstí – Vinohradská), Koněvova (Jana Želivského – Husitská) – pravá strana ve směru do centra, Koněvova – parkoviště u ul. Pražačka, Prokopova (Husitská – Rokycanova), Seifertova (Italská – Táboritská)

Blok č. 16: 27. 5. (neděle), 14. 10. (neděle)

Husitská (Koněvova – Trocnovská) – pravá strana ve směru z centra, Jičínská (Vinohradská – Korunní), Koněvova (Jana Želivského – Husitská) – pravá strana ve směru z centra, Korunní (U Vodárny – Šrobárova, kom. příslušná území MČ Praha 3), Vinohradská (Jičínská – Jana Želivského) – pravá strana ve směru z centra

Blok č. 17: 14. 5. (pondělí), 22. 10. (pondělí)

Slavíkova (Ježkova – Ondříčkova), Ševčíkova, Škroupovo náměstí, Zvonařova, Pospíšilova, Blodkova, Fibichova, Křížkovského, Ondříčkova (Slavíkova – Žižkovo
náměstí), Čajkovského (Ondříčkova – Kubelíkova), Bořivojova (Kubelíkova – Ondříčkova)

Blok č. 18: 21 .5. (pondělí), 25. 10. (čtvrtek)

Jeseniova (bez úseku Rokycanova – Prokopova) , Pod Parukářkou, V Kapslovně, NN 1782

Blok č. 19: 22. 5. (úterý), 26. 10. (pátek)

Květinková (Na Jarově – Pod Lipami), Na Jarově, V Jezerách, Buková, Osiková (Pod Lipami – Habrová), Pod Lipami (Na Jarově – Koněvova), Habrová

Galerie