Informace k rekonstrukci Husitské ulice

Od 12. března až do konce listopadu 2018 proběhne rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou Trocnovská a Husitská; ulicí Prokopovou a Tachovským náměstím.

ABude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. 

Rozdělení stavby na 3 etapy:

1. etapa:   Trocnovská (mimo křižovatku) – Orebitská (vč. křižovatky) - předpoklad realizace cca 2 měsíce.

2. etapa:  Orebitská (za křižovatkou) – Jeronýmova (vč. křižovatky) - předpoklad realizace cca 2 měsíce.

3. etapa:  Jeronýmova – za křižovatku s ul. Prokopova (polovina úseku Prokopova – Chlumova) do této etapy je přiřazena uzavírka křižovatky Trocnovská x Husitská - předpoklad realizace cca 4 měsíce.

Při realizaci stavby vždy dojde k úplné uzávěře etapy a bude umožněn pouze bezpečný provoz chodců a zajištěné vstupy do objektů. Zásobování obchodů bude umožněno ze zásobovacích míst před prostorem staveniště, mimořádně po dohodě se stavbou.

Provozu BUS bude určena náhradní trasa. Pro 1. a 2. etapu  je určena trasa Seifertova – Prokopova, 3. etapa se v současné době doprojednává.

Rekonstrukce 650 metrů uličního prostoru je odhadovaná na 270 kalendářních dnů.

3

Schéma objízdných tras

4

Schéma jízdních směrů 1. etapa

6

Schéma jízdních směrů 1. etapa - 2. část

5

Schéma jízdních směrů 1. etapa - 5. část