Dlouhodobá úplná uzavírka komunikace Slezská v úseku Hradecká – Chrudimská

  • důvod: obnova vodovodního řadu DN 800
  • termín: úterý 20.11.2018 –  čtvrtek 28.02.2019
  • investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s. (IČ: 256 56 112), odp. pracovník: Ing. Eliáš, tel.: 602 239 028
  • zhotovitel: PRAGIS a.s. (IČ: 411 94 861), odp. pracovník: pan Ježek, tel.: 602 625 875

Uzavírka Slezská - obnova vodovodního řadu_Stránka_2

Uzavírka Slezská - obnova vodovodního řadu_Stránka_3