Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Ondřej Rut, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní komise RMČ:  Dopravní komise

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor dopravy