Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Ondřej Rut, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ a komise RMČ:  Bude určeno na nejbližším jednání nově zvoleného Zastupitelstva, resp.  Rady MČ Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor dopravy