Kompetentní člen Rady MČ Praha: Mgr. Ondřej Rut, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní komise RMČ: Bytová komise

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor bytú