V rámci prevence kriminality děti vyjíždějí na tábor, výlety i na hory

Pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí organizuje městská část ve spolupráci s nízkoprahovými kluby výjezdy do přírody i za poznáním, přímo ve městě pak je dětem k dispozici mobilní terénní služba. Oba projekty jsou realizovány v rámci programu prevence kriminality a jsou financovány z grantu hl. m. Prahy se spoluúčastí městské části Praha 3.

První projekt je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů u dětí, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí, a v jeho rámci probíhají dětské preventivní výjezdy. Na jejich realizaci se podílejí nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Beztíže, R-mosty a Husita. Děti v červenci vyjely do Kdyně u Domažlic, kde ve společnosti pracovníků organizace R-mosty strávily víkend v chatě a vydaly se do okolí, včetně Německa, navštívit organizace zabývající se prevencí v problematice prostituce, bezdomovectví nebo v oblasti ochrany životního prostředí. Kromě toho se děti učily samy hospodařit a plánovat tak, aby se vycvičily v samostatnosti a zodpovědnosti.

V srpnu pak proběhl dětský letní tábor v Nuzicích v jižních Čechách, který pro děti připravili pracovníci nízkoprahových zařízení Beztíže a Husita. „Tábor se nesl v duchu přechodových rituálů jako cesty k zodpovědnosti a děti zde pomocí zážitkové pedagogiky mohly pracovat na rozvíjení zodpovědnosti za sebe i druhé,“ přibližuje vedoucí Beztíže Tomáš Klumpar. Na výlet do Klubu Malý Bobeš v Jaroměři se děti společně s pracovníky organizace R-mosty vydaly na konci října, kde byl pro děti připraven koncert tamní skupiny a poté proběhlo posezení s dětmi a porovnávání života v malém městě a v Praze. V říjnu také ještě v doprovodu pracovníků Beztíže a Husity navštívily Muzeum romské kultury v Brně. „Tento výjezd byl zaměřen na hledání místa v komunitě, ve společnosti a pro děti byl také připraven interaktivní program v muzeu,“ popisuje Tomáš Klumpar.

Krize jako výzva bude tématem posledního víkendového výjezdu, který se uskuteční od 12. do 14. prosince do Jiřetína pod Jedlovou v Lužických horách. „Na děti bude čekat zážitkový program, venkovní aktivity simulující mezní situace, aby tak poznaly samy sebe a dokázaly reagovat i na složitější životní situace a nevzdávaly se. V rámci venkovních aktivit bude pro děti připraven zátěžový výlet na běžkách se spoustou zajímavých her,“ doplňuje za Beztíži Tomáš Klumpar, která společně s klubem Husita výjezd organizuje.

Druhým projektem v rámci programu prevence kriminality je terénní mobilní služba StreetBus, která funguje od května 2014 a její provoz bude končit letos v prosinci. Projekt StreetBus je zaměřen na děti a mládež od 10 do 18 let, které svůj volný čas tráví na ulicích v Praze 3. U nich se zvyšuje riziko kriminálního chování, zneužívání návykových látek a rizikového sexuálního chování. Mobilní terénní služba StreetBus poskytuje služby nízkoprahových zařízení i v dosud obtížně dostupných místech, na StreetBus narazíte v ulicích Chelčického, U Vinohradského hřbitova a na náměstí Jiřího z Poděbrad.