Strážníci pozvou v rámci prevence děti na služebnu

Představit strážníky přímo v prostředí nového moderního pracoviště chce od ledna preventivní program pro předškolní děti a žáky prvního stupně.

Každých čtrnáct dní se tak na novou služebnu městské policie do Lupáčovy ulice podí­vají žáci z některé žižkovské zá­kladní školy. Cílem je seznámit děti s prací strážníků atraktivnější formou a představit jim jejich práci i z jiného úhlu pohledu.

„Rádi bychom ukázali dětem městskou policii zevnitř. Chceme, aby nás děti neviděly jen na ulici v uniformách, ale aby poznaly také zázemí či operační středisko a byly přímo uprostřed dění na služebně. Pro děti může být atraktivní, když uvidí, jak se přijímají oznámení, jak se chystáme na výjezd nebo jak se naši strážníci připravují v posilovně,“ říká šéf strážníků Dušan Machoň.

Měsíčně se tak na služebně vystřídají dvě třídy. V první části návštěvy se žáci nejdříve obeznámí se služebnou a pak je v teoretické části preventisté seznámí s činností městské policie a s prostředky, které mají k dispozici, či s uniformami. „Budeme jim promítat krátké sestřihy a chceme, aby nám pak děti namalovaly obrázky. Ty hodláme vystavit ve vstupní hale,“ doplňuje ředitel Machoň.

Třída, která na služebnu přijde a namaluje obrázky, je bude mít ve vestibulu vystaveny po čtrnáct dní, než je zase vymění následující skupinka.

„Není v našich možnostech pokrýt všechny třídy v průběhu jednoho školního roku, přestože už dnes víme, že zájem bude velký. V programu ale hodláme pokračovat řadu let,“ vysvětluje ředitel Machoň. Podle něj zajímají děti při setkání nejvíce akční věci, například výcvik služebních psů nebo ukázka zadržení pachatele.

Projekt, který žižkovští stráž­níci připravují ve spolupráci s městskou částí Praha 3, navazuje na předchozí preventivní programy a není vázán na žádné mimořádné finanční prostředky.