Bezpečný internet nejen pro učitele - elektronická šikana a jak ji řešit

V rámci celopražského vzdělávacího a osvětového projektu s názvem Praha bezpečně online pořádalo 29.listopadu Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 3 na žižkovské radnici seminář pro pedagogické pracovníky a další odborníky zabývající se prací s dětmi a mládeží.

Seminář se zabýval chováním dětí na internetu a riziky, která jim při užívání tohoto média hrozí. Zejména se zaměřil na problematiku tzv. kyberšikany, tedy šikany prováděné prostřednictvím nových médií (kromě internetu také mobilními telefony), a kybergroomingu (využívání anonymity internetu ke zneužívání dětí). Upozornil na nebezpečí plynoucí z užívání sociálních sítí a nedostatečné ochrany osobních údajů a soukromí na internetu.

Součástí semináře bylo i hledání odpovědí na otázky, jak online rizikům předcházet, jak řešit vzniklý problém a jaké jsou možnosti pracovníků ve školství a ve veřejné sféře v oblasti boje proti internetové patologii a kriminalitě. Účastníci se také dozvěděli, jak správnou formou poučit děti o nebezpečích, která jim na webu hrozí.

 „Internet je fenoménem dnešního světa a mimo výhod přináší i nevýhody, a o těch musíme naše děti informovat,“uvedl místostarosta Jiří Matušek v úvodu semináře.

Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace a propagovat zodpovědné chování na internetu. Provozuje informační stránky, kde aktivně sleduje nejnovější trendy spojené s potencionálními riziky na internetu a přináší aktuální informace týkající se vývoje v oblasti online technologií.