Kontaktní adresy a telefony

Obvodní ředitelství Praha III (MČ Praha 3,8 a 9)
Trousilova 1121/3, Praha 8
tel.: 974 858 220
e-mail: orp3.kr.podatelna@pcr.cz

Služba kriminální policie a vyšetřování
Zenklova 17/212, Praha 8
tel.: 974 859 319
e-mail: skpvp09@mvcr.cz

Dopravní inspektorát
adresa: Lupáčova 11, Praha 3
tel.: 974 853 250
e-mail: redp13@mvcr.cz

Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Sdružení 1, Praha 4 (pro Prahu 3,8 a 9)
Tel.: 974 822 606, 609 – 612)
e-mail: p1zbrane1@mvcr.cz

Místní oddělení Policie Jarov
Koněvova 103, Praha 3
tel.: 974 853 705
e-mail: p3mopjar@mvcr.cz

Místní oddělení Policie Žižkov
Lipanská 16, Praha 3
tel.: 974 853 710
e-mail: p3mopziz@mvcr.cz


Důležité odkazy


Činnost Policie ČR v Praze 3