Okrskář

  1. Milan Blažek (tel.: 778 702 097)


Hranice okrsku:
Park Vítkov

Služebna
Obvodní ředitelství MP Praha 3, Lupáčova 14, telefon stálá služba: 222 025 128 – 29 (nepřetržitá 24 hodinová služba)