Okrskáři

  1. Josef Herčík (tel. 721 893 943 - telefonní číslo není určeno k přijímání SMS a MMS zpráv)

Hranice  okrsku
ul. Malešická, Na Vackově, Jeseniova, Hraniční, zahrádkářská osada Na Balkáně, hranice MČ, Spojovací, hranice MČ, Malešická.

Služebna
Obvodní ředitelství MP Praha 3, Lupáčova 14, telefon stálá služba: 222 025 128 – 29 (nepřetržitá 24 hodinová služba)