Okrskáři

  1. Zdeněk Talach (tel.: 778 702 095)
  2. Petr Chlopek (tel. 778702096)

 

Hranice okrsku
ul. Malešická, Basilejské nám., Jana Želivského, Pod Krejcárkem, hranice MČ, Na Krejcárku, Hraniční, Jeseniova, Na Vackově, Malešická.

Služebna
Obvodní ředitelství MP Praha 3, Lupáčova 14, telefon stálá služba: 222 025 128 – 29 (nepřetržitá 24 hodinová služba)