Okrskáři

  1. Václav Valenta (tel. 721 893 938)
  2. David Smrek (tel. 721 893 944)
  3. Sandra Pavlovská (721 893 945)
  • telefonní čísla nejsou určena k přijímání SMS a MMS zpráv

Hranice okrsku
ul. Olšanská, Prokopova, Husitská, Trocnovská, hranice MČ (park Vítkov), Pod Krejcárkem, Jana Želivského, Olšanská.

Služebna
Obvodní ředitelství MP Praha 3, Lupáčova 14, telefon stálá služba: 222 025 128 – 29 (nepřetržitá 24 hodinová služba)