Okrskáři

  1. Václav Valenta (tel. 721 893 938)
  2. David Smrek (tel. 721 893 944)
  3. Sandra Pavlovská (721 893 945)

 

Hranice okrsku
ul. Olšanská, Prokopova, Husitská, Trocnovská, hranice MČ (park Vítkov), Pod Krejcárkem, Jana Želivského, Olšanská.

Služebna
Obvodní ředitelství MP Praha 3, Lupáčova 14, telefon stálá služba: 222 025 128 – 29 (nepřetržitá 24 hodinová služba)