Okrskáři

  1. Radovan Bechný (tel. 721 893 903)

2. Kamil Málek (tel. 778 761 093)

Hranice okrsku
ul. Seifertova, Husitská, Prokopova, Lipanská, Seifertova.

Služebna
Obvodní ředitelství MP Praha 3, Lupáčova 14, telefon stálá služba: 222 025 128 – 29 (nepřetržitá 24 hodinová služba)