Jsou to prostředky, které zabraňují působení radioaktivních a otravných látek na lidský organizmus.
Na základě vyhlášky č. 380 Ministerstva vnitra ze dne 9.srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva se prostředky individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu budou vydávat pro vybrané kategorie osob:

a) dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku,
b) dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let,
c) dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let,
d) ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních,
e) ochranné masky pro doprovod osob uvedených v písmenech a) až d)

Ostatní občané na které se nevztahuje garance státu na zabezpečení prostředky individuální ochrany, mají kromě možnosti zhotovení improvizované ochrany též možnost pořízení si prostředků individuální ochrany na vlastní náklady u níže uvedených výrobců.

Gumárny Zubří   
(ochranné masky)                                     
Hamerská 9, Zubří
tel: 571 662 463
 
Sigma Group a.s.
(ochranné filtry)
Jana Sigmunda 79, Lutín
tel.: 585 652 077
 
Klimafil, s.r.o.
(ochranné masky a filtry)
Slunečná 2101/2, Praha 10
tel: 274 778 623
gsm: 603 411 412
 
Avec Chem s.r.o.
(ochranné masky a filtry)
Starý Mateřov 124
Pardubice
tel.: 466 303 037
gsm.: 603 787 483
 

Improvizovaná ochrana

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla
Improvizovaná ochrana je určena k:
·    Přesunu osob do stálých úkrytů
·    Úniku ze zamořeného území
·    Překonání zamořeného prostoru
·    Evakuaci obyvatelstva
 
Základní princip improvizované ochrany
·    Využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:
·    Celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté.
·    Všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit.
·    K dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.

Ochrana hlavy
·    K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátku a šály, přes které je vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, cyklistické, lyžařské apod.), které takto chrání i před padajícími předměty.

Ochrana obličeje a očí
·    Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se o kombinaci ochrany povrchu těla a ochranou dýchacích cest.
·    Zvláštní pozornost je proto nutno věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest.
·    Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či vodném roztoku sody, nebo kyseliny citrónové a upevněným v zátylku převázaným šátkem či šálou.

Ochrana očí
·    K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, kterých je nutné přelepit větrací průduchy lepící páskou).
·    V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.

Ochrana trupu
·    Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany. K ochraně trupu jsou nevhodnější následující druhy oděvů:
·    Dlouhé zimní kabáty, bundy, kombinézy, šusťákové sportovní soupravy.
·    Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo pláště.
·    V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou, či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.

Ochrana rukou
·    Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice.
·    Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější.
·    Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.
·    Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů provázkem. Mezi rukavicí a rukávem nesmí vzniknout nechráněné místo.
·    Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišli do přímého styku se škodlivými látkami.
 
Ochrana nohou
·    Pro ochranu nohou jsou nejvýhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty.
·    K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo.
·    Nohavici přesahující přes botu u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem.
·    Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod..
·    Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.