Městská část Praha 3 má zřízenou bezpečnostní radu a krizový štáb.

Bezpečnostní rada je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady je starosta, který jmenuje členy bezpečnostní rady.

Bezpečnostní rada v době, kdy není nebo nehrozí žádná krizová situace či mimořádná událost mimo jiné projednává:

  • zajištění připravenosti správního obvodu Městské části Praha 3 na krizové situace včetně návrhů opatření,
  • rozpracování úkolů Krizového plánu hl.m.Prahy,
  • plán evakuace osob,
  • návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu městské části, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace,
  • způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
  • podmínky nouzového přežití obyvatelstva.
Krizový štáb je svoláván operativně a je pracovním orgánem k řešení krizových a mimořádných situací.