Na základě ustanovení §15 odst.1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranné systému, městská část Praha 3 zveřejňuje na těchto stránkách seznam stálých úkrytů a stanic metra s ochranným systémem.

V případě, že v blízkosti Vašeho bydliště se nenalézá žádný stálý úkryt či stanice metra s ochranným systémem, je nutné si vytipovat a v případě vyhlášení potřeby ukrytí si vybudovat improvizovaný úkryt (dále jen IÚ). Jedná se o přizpůsobení vhodného suterénního prostoru k ukrytí ve vašem domě nebo okolních vhodných objektech nejlépe zcela nebo částečně pod úrovní okolního terénu s co nejmenším počtem otvorů a ten si svépomocí a vlastními nebo místními zdroji přizpůsobit k ukrytí. Využijte prostory ve vašem  domě, jako jsou kočárkárny, prádelny, sušárny, chodby, sklepní kóje apod. IÚ nesmí být v blízkosti skladů hořlavin či jiných nebezpečných látek či jím nesmí procházet dálkové rozvody inženýrských sítí. Pro jednu osobu počítejte s cca 1,5 m2 podlahové plochy.

Každá osoba je povinna poskytnout na výzvu starosty městské části nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc při mimořádných událostech (ustanovení §25 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému). Jedná se zejména o účast při společném budování IÚ pro ukrytí, vyklizení vhodných prostor, uvolnění přístupových cest a zvýšení ochranných vlastností vytipovaného prostoru.

Zaměřte se především na zvýšení plynotěsnosti IÚ a jeho odolnosti proti destrukci, úpravu únikových cest, ale i zajištění větrání. Utěsněte otvory ve stěnách (okna, dveře a prostupy), podepřete stropy, vybavte IÚ nutným nábytkem a nezapomeňte na vyprošťovací nářadí (lopatu, krumpáč, apod.). Zřiďte nouzové WC. Současně překontrolujte funkci hlavního uzávěru plynu, vody, páry atd. v domě pro případ destrukce domu. Další podrobnosti úprav a vybavení IÚ můžete získat na místním úřadě. Pro úpravy IÚ využijte materiálů v okolí (ploty, kůlny, garáže, hřiště, nepotřebných příček apod.).

Zpohotovení stálých úkrytů a ochranného systému metraje povinností majitele včetně jejich označení a nastavení potřebných parametrů a funkčnosti fitroventilačního zařízení.

Klíče od zpohotovených stálých úkrytů v majetků obce budou předány, včetně pověření městské části k převzetí klíčů a otevření stálých úkrytů v případě vyhlášení potřeby ukrytí, určenému obyvateli domu (resp. jednomu je dvou náhradníků), který v případě potřeby ukrytí stálý kryt otevře a zpřístupní veřejnosti. Pověřený obyvatel domu bude fyzicky seznámen se stálým úkrytem a jeho příslušnou dokumentací (obsluhou vzduchotechniky apod.). Zpřístupnění stálých úkrytů u ostatních majitelů je v jejich kompetenci.

Vlastní nástup osob do úkrytu bude vyhlášen sirénami (kolísavým tónem), hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Ukončení bude oznámeno sirénami (táhlým tónem) a dále hromadnými sdělovacími prostředky, kterými bude upřesňována další činnost a podávány nezbytné informace.

V případě potřeby si připravte zavazadlo s osobními potřebami na 3-5ti denní pobyt v úkrytu o hmotnosti maximálně 15 kg označené jmenovkou. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou.

Doporučený obsah zavazadla:

 • Ochranná maska (pokud ji máte zakoupenou), účelné oblečení a obutí (podle klimatických podmínek), pláštěnku a igelitové sáčky,
 • Trvanlivé potraviny, láhev s pitnou vodou,
 • Osobní léky, základní zdravotnické, toaletní a hygienické potřeby, brýle, osobní doklady, pojistné smlouvy, menší cennosti, psací potřeby,
 • Přikrývka (spací pytel), zápalky, zapalovač, baterka, tranzistorové rádio.

NEZAPOMEŇTE!

 • Před odchodem do úkrytu ve vašem bytě uzavřít všechna okna, uhasit oheň v kamnech, vypnout všechny elektrické spotřebiče a plyn,
 • Ověřte si, zda sousedé vědí, že mají opustit byt,
 • Domácí zvířata nebudou vpuštěna do stálých úkrytů ani ochranného systému metra,
 • Ponechejte je v bytě a zajistěte jim potravu,
 • Před vlastním ukrytím uzavřete hlavní domovní uzávěry plynu, vody, páry apod.,
 • Po obsazení úkrytu si zvolte velitele a zpracujte seznam ukrývaných osob včetně dětí pro případ zavalení,
 • Po vyhlášení signálů poplachovými sirénami neprodleně zajistěte poslech hromadných sdělovacích prostředků, kde budou následovat další informace,
 • Při pobytu v úkrytu či ochranném systému metra jste povinni se řídit krytovým řádem a pokyny velitele případné pořádkové služby.

SEZNAM ÚKRYTŮ

Umístění úkrytu Majitel úkrytu Kapacita
Ambrožova 2409/3 Společenství vlastníků Malešická 31, 33 a Ambrožova 1 ,3 100
Baranova 1374/17 Společenství pro dům Baranova 1374, Praha 3                            100
Baranova 897/19    Bytové družstvo Baranova 19 150
Basilejské náměstí 97/8 Společenství vlastníků Basilejské náměstí 8, 9, 10       150
Basilejské nám. 99/10  Společenství vlastníků Basilejské náměstí 8, 9, 10             150
Biskupcova 382/14   Společenství vlastníků Biskupcova 12, 14, 16     150
Biskupcova 2444/49  Bytové družstvo Biskupcova 49 150
Biskupcova 2433/53                      Společenství vlastníků v budově č.p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, Praha 3       150
Biskupcova 2434/55   Společenství vlastníků v budově č.p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, Praha 3                150
Biskupcova 2437/61   Společenství vlastníků v budově č.p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, Praha 3               150
Biskupcova 2391/89   Bytové družstvo Žižka 150
Biskupcova 2392/95   Bytové družstvo Biskupcova 95, Praha 3 150
Čajkovského 2421/15  Společenství domu Čajkovského 2421/115, Praha 3        150
Fibichova 1500/21 Gamatel s.r.o. 300
Jana Želivského 2200/2 České dráhy a.s. 150
Jana Želivského 2384/9     Bytové družstvo Jana Želivského 2384/9 a 2385/11 150
Jana Želivského 2386/13    Společenství pro dům Jana Želivského č.p. 2386, 2387, 2388, 2389        150
Jana Želivského 2388/17  Společenství pro dům Jana Želivského č.p. 2386, 2387, 2388, 2389              150
Jeseniova 553/95  Společenství pro dům Jeseniova 95/553 Žižkov 150
Jeseniova 858/155 Bytové družstvo Jeseniova 153 150
Jeseniova 870/159 Bytové družstvo Jeseniova 153 120
Jeseniova 1930/131    Společenství pro dům Jeseniova 1930, Praha 3        150
Jičínská 613/33                      Společenství pro dům Jičínská 613/33 Žižkov, Praha 3 150
Komenského náměstí Hlavní město Praha 600
Koněvova 93/198 Vysoká škola ekonomická 600
Koněvova 342/123 Společenství pro dům Koněvova 123 a 125     150
Koněvova 667/122  Hlavní město Praha, MČ Praha 3 100
Koněvova 668/124     Bytové družstvo Koněvova 124 85
Koněvova 2395/194 Hlavní město Praha, MČ Praha 3 75
Koněvova 2411/161 Společenství pro dům Koněvova 2411/161 75
Koněvova 2414/153 Společenství pro dům Koněvova 153, 155, 157, 159 150
Koněvova 2417/159   Společenství pro dům Koněvova 153, 155, 157, 159 150
Koněvova 2427/205 Lékárna Na chmelnici spol. s r.o. 250
Koněvova 2429/160 Bytové družstvo Koněvova 160, Praha 3 150
Koněvova 2430/162   Společenství pro dům Koněvova 2430, Praha 3 150
Koněvova 2441/127   Bytové družstvo Koněvova 2441/127 150
Koněvova 2453/235 Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2453, 2454, 2455, Praha 3 150
Koněvova 2456/241   Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2453, 2454, 2455, Praha 3 150
Koněvova 2460/249   Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2459, 2460 v Praze 3 150
Koněvova 2495/221   Gype spol.s r.o. 150
Mahlerovy sady 2699/1 Radiokomunikace a.s. 60
Malešická 95/15 Společenství vlastníků jednotek Malešická 15 100
Malešická 2402/23 Společenství vlastníků Malešická 21 a 23 100
Malešická 2406/31     Společenství vlastníků Malešická 31, 33 a Ambrožova 1, 3 100
Na hlídce 2413/12 Společenství pro dům Na Hlídce 2413/12, Praha 3 150
Na vápence 2443/25   Společenství vlastníků Koněvova 150/2442 a Na Vápence 25/2443, Praha 3 150
Nám. Jiřího z Lobkovic 119/23 Hlavní město Praha, MČ Praha 3 150
Nám. W.Churchila 1800/2 Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů 300
Olšanská 38/9 Česká pošta s.p. Praha 140
Olšanská 2643/1a       Sudop Group a.s. 300
Olšanská 2681/6         Telefonica Czech Republic a.s. 150
Perunova 787/9 Slezská a Perunova, družstvo 150
Písecká 2023b/18 Společenství pro dům Písecká 2023, Praha 3 145
Písecká 2192/15 Bytové družstvo Písecká Slezská 145
Prokopova Bezovka   Hl.m.Praha - MČ Praha 3 2 500
Sudoměřská 884/3 Společenství pro dům Sudoměřská 884, Praha 3 150
U Nákladového nádraží 800/6 Prospec s.r.o. 500
U Nákladového nádraží 3144/6 České radiokomunikace a.s. 250
U Zásobní zahrady 2552/1a   Gamatel s r.o. 50
Viklefova 1898/4       Společenství pro dům Viklefova 1898, 1928, Praha 3 150
Žerotínova 2419/30a Společenství vlastníků Žerotínova 30A, Praha 3 200
celkem 14 000

OCHRANNÝ  SYSTÉM  METRA

traťový úsek ochranný úsek stanice délka úseku v m kapacita osob
A A 6 Jiřího z Poděbrad, Flora 1 617 16 900
A 8 Želivského 1 623 17 100
celkem 3 240 34 000