Na základě ustanovení §15 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranné systému, městská část Praha 3 zveřejňuje na těchto stránkách seznam stálých úkrytů a stanic metra s ochranným systémem.

V případě, že v blízkosti Vašeho bydliště se nenalézá žádný stálý úkryt či stanice metra s ochranným systémem, je nutné si vytipovat a v případě vyhlášení potřeby ukrytí si vybudovat improvizovaný úkryt (dále jen IÚ). Jedná se o přizpůsobení vhodného suterénního prostoru k ukrytí ve vašem domě nebo okolních vhodných objektech nejlépe zcela nebo částečně pod úrovní okolního terénu s co nejmenším počtem otvorů a ten si svépomocí a vlastními nebo místními zdroji přizpůsobit k ukrytí. Využijte prostory ve vašem domě, jako jsou kočárkárny, prádelny,

sušárny, chodby, sklepní kóje apod. IÚ nesmí být v blízkosti skladů hořlavin či jiných nebezpečných látek či jím nesmí procházet dálkové rozvody inženýrských sítí. Pro jednu osobu počítejte s cca 1,5 m2 podlahové plochy.
Každá osoba je povinna poskytnout na výzvu starosty městské části nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc při mimořádných událostech (ustanovení §25 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému). Jedná se zejména o účast při společném budování IÚ pro ukrytí, vyklizení vhodných prostor, uvolnění přístupových cest a zvýšení ochranných vlastností vytipovaného prostoru

Zaměřte se především na zvýšení plynotěsnosti IÚ a jeho odolnosti proti destrukci, úpravu únikových cest, ale i zajištění větrání. Utěsněte otvory ve stěnách (okna, dveře a prostupy), podepřete stropy, vybavte IÚ nutným nábytkem a nezapomeňte na vyprošťovací nářadí (lopatu, krumpáč, apod.). Zřiďte nouzové WC. Současně překontrolujte funkci hlavního uzávěru plynu, vody, páry atd. v domě pro případ destrukce domu. Další podrobnosti úprav a vybavení IÚ můžete získat na místním úřadě. Pro úpravy IÚ využijte materiálů v okolí (ploty, kůlny, garáže, hřiště, nepotřebných příček apod.).

Zpohotovení stálých úkrytů a ochranného systému metra je povinností majitele včetně jejich označení a nastavení potřebných parametrů a funkčnosti fitroventilačního zařízení.

Klíče od zpohotovenných stálých úkrytů v majetků obce budou předány, včetně pověření městské části k převzetí klíčů a otevření stálých úkrytů v případě vyhlášení potřeby ukrytí, určenému obyvateli domu (resp. jednomu je dvou náhradníků), který v případě potřeby ukrytí stálý kryt otevře a zpřístupní veřejnosti. Pověřený obyvatel domu bude fyzicky seznámen se stálým úkrytem a jeho příslušnou dokumentací (obsluhou vzduchotechniky apod.). Zpřístupnění stálých úkrytů u ostatních majitelů je v jejich kompetenci.

Vlastní nástup osob do úkrytu bude vyhlášen sirénami (kolísavým tónem), hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Ukončení bude oznámeno sirénami (táhlým tónem) a dále hromadnými sdělovacími prostředky, kterými bude upřesňována další činnost a podávány nezbytné informace.

V případě potřeby si připravte zavazadlo s osobními potřebami na 3-5ti denní pobyt v úkrytu o hmotnosti maximálně 15 kg označené jmenovkou. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou.

Doporučený obsah zavazadla:

 • Ochranná maska (pokud ji máte zakoupenou), účelné oblečení a obutí (podle klimatických podmínek), pláštěnku a igelitové sáčky,
 • ­trvanlivé potraviny, láhev s pitnou vodou,
 • ­osobní léky, základní zdravotnické, toaletní a hygienické potřeby, brýle, osobní doklady, pojistné smlouvy, menší cennosti, psací potřeby,
 • ­přikrývka (spací pytel), zápalky, zapalovač, baterka, tranzistorové rádio.

NEZAPOMEŇTE!

 • Před odchodem do úkrytu ve vašem bytě uzavřít všechna okna, uhasit oheň v kamnech, vypnout všechny elektrické spotřebiče a plyn,
 • ­ověřte si, zda sousedé vědí, že mají opustit byt,
 • ­domácí zvířata nebudou vpuštěna do stálých úkrytů ani ochranného systému metra,
 • ­ponechejte je v bytě a zajistěte jim potravu,
 • ­před vlastním ukrytím uzavřete hlavní domovní uzávěry plynu, vody, páry apod.,
 • ­po obsazení úkrytu si zvolte velitele a zpracujte seznam ukrývaných osob včetně dětí pro případ zavalení,
 • ­po vyhlášení signálů poplachovými sirénami neprodleně zajistěte poslech hromadných sdělovacích prostředků, kde budou následovat další informace,
 • ­při pobytu v úkrytu či ochranném systému metra jste povinni se řídit krytovým řádem a pokyny velitele případné pořádkové služby.

SEZNAM ÚKRYTŮ

Umístění úkrytu Majitel úkrytu Kapacita
Ambrožova 2409/3  Společenství vlastníků Malešická 31, 33 a Ambrožova 1 ,3 100
Baranova 1374/17  Společenství pro dům Baranova 1374, Praha 3                             100
Baranova 897/19     Bytové družstvo Baranova 19, družstvo 150
Basilejské náměstí 97/8 Společenství vlastníků Basilejské náměstí 8, 9, 10        150
Basilejské nám. 99/10   Společenství vlastníků Basilejské náměstí 8, 9, 10             150
Biskupcova 382/14    Společenství vlastníků Biskupcova 12, 14, 16      150
Biskupcova 1889/48    Společenství vlastníků Biskupcova 1889/48, Praha 3      150
Biskupcova 2444/49   Bytové družstvo Biskupcova 49 150
Biskupcova 2433/53                       Společenství vlastníků v budově č. p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, Praha 3        150
Biskupcova 2434/55    Společenství vlastníků v budově č. p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, Praha 3                150
Biskupcova 2437/61    Společenství vlastníků v budově č. p. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, Praha 3               150
Biskupcova 2391/89    Bytové družstvo Žižka 150
Biskupcova 2392/95    Bytové družstvo Biskupcova 95, Praha 3 150
Čajkovského 2421/15   Společenství domu Čajkovského 2421/115, Praha 3         150
Hollarovo náměstí 353/7 Společenství vlastníků Hollarovo náměstí 352/9, 353/7, Praha 3   120
Jana Želivského 2200/2 České dráhy a.s. 150
Jana Želivského 2384/9      Bytové družstvo Jana Želivského 2384/9 a 2385/11 150
Jana Želivského 2386/13     Společenství pro dům Jana Želivského č. p. 2386, 2387, 2388, 2389         150
Jeseniova 553/95   Společenství pro dům Jeseniova 95/553 Žižkov 150
Jeseniova 858/155 Bytové družstvo Jeseniova 153  150
Jeseniova 870/159  Bytové družstvo Jeseniova 153  120
Jeseniova 1930/131   Společenství pro dům Jeseniova 1930, Praha 3         150
Jeseniova 2446/75  Společenství vlastníků jednotek Jeseniova č. p. 2446         150
Jičínská 613/33                       Společenství pro dům Jičínská 613/33 Žižkov, Praha 3 150
Komenského náměstí Hlavní město Praha  600
Koněvova 93/198 Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí Winstona Churchilla 1938/4  600
Koněvova 342/123  Společenství pro dům Koněvova 123 a 125      150
Koněvova 667/122   Společenství vlastníků Koněvova 667/122, Praha 3 100
Koněvova 2395/194 Společenství vlastníků Koněvova 2394/192, 2395/194, Praha 3 75
Koněvova 2411/161 Společenství pro dům Koněvova 2411/161 75
Koněvova 2414/153 Společenství pro dům Koněvova 153, 155, 157, 159 150
Koněvova 2417/159  Společenství pro dům Koněvova 153, 155, 157, 159 150
Koněvova 2427/205 Lékárna Na chmelnici spol. s r.o. 250
Koněvova 2429/160 Bytové družstvo Koněvova 160, Praha 3 150
Koněvova 2430/162  Společenství pro dům Koněvova 2430, Praha 3 150
Koněvova 2441/127  Bytové družstvo Koněvova 2441/127 150
Koněvova 2453/235 Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 2453, 2454, 2455, Praha 3 150
Koněvova 2456/241  Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 2453, 2454, 2455, Praha 3 150
Koněvova 2460/249  Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2459, 2460 v Praze 3  150
Koněvova 2495/221  Gype spol. s r.o. 150
Mahlerovy sady 2699/1 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6 60
Malešická 95/15 Společenství vlastníků jednotek Malešická 15 100
Malešická 2402/23 Společenství vlastníků Malešická 21 a 23 100
Malešická 2406/31  Společenství vlastníků Malešická 31, 33 a Ambrožova 1, 3 100
Na hlídce 2413/12 Společenství pro dům Na Hlídce 2413/12, Praha 3 150
Na vápence 2443/25  Společenství vlastníků Koněvova 150/2442 a Na Vápence 25/2443, Praha 3 150
Nám. Jiřího z Lobkovic 119/23 Hlavní město Praha, ZŠ a MŠ nám Jiřího Z Lobkovic 150
Nám. W. Churchila 1800/2 Dům Žižkov a.s., náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 13000 Praha 3 300
Olšanská 38/9 Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 140
Olšanská 2643/1a  Sudop Real a.s. 300
Olšanská 2681/6  Central Group 36. investiční s.r.o., 150
Perunova 787/9  Společenství vlastníků jednotek pro dům Perunova čp. 787 a Slezská čp. 611 150
Písecká 486/14 Společenství vlastníků Písecká 486/14 100
Písecká 2023b/18 Společenství pro dům Písecká 2023, Praha 3 145
Písecká 2192/15 Společenství vlastníků Písecká Slezská, Praha 3 145
Prokopova Bezovka  Hl. m. Praha  2 500
Slavíkova 1499/22  Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Praha 1 450
Sudoměřská 884/3 Společenství pro dům Sudoměřská 884, Praha 3 150
K Červenému dvoru 3156/25 BRG Omega s.r.o., U plynárny 1533/73a, Michle, 10100 Praha 10  500
K Červenému dvoru 3156/25 BRG Omega s.r.o., U plynárny 1533/73a, Michle, 10100 Praha 10 250
U Zásobní zahrady 2552/1a  Charlton a.s., V celnici 1031/4, Nové Město, Praha 1 50
Viklefova 1898/4  Společenství pro dům Viklefova 1898, 1928, Praha 3 150
Žerotínova 2419/30a Společenství vlastníků Žerotínova 30A, Praha 3 200
celkem 14 000

 OCHRANNÝ SYSTÉM METRA

traťový úsek ochranný úsek stanice délka úseku v m kapacita osob
A A 6 Jiřího z Poděbrad, Flora 1 617 16 900
A 8 Želivského 1 623 17 100
celkem 3 240 34 000