• pad_osoby_ze_skaly Bezpečné prázdniny
  12.06.2012

  Milí čtenáři, s blížícím se časem prázdnin dospěl ke svému závěru seriál, v kterém jsme se vám snažili v průběhu jednotlivých ročních období přinést informace a zejména rady z oblasti požární ochrany ... Celý článek

 • Zemetreseni_Pakistan_2 Bezpečná dovolená
  05.06.2012

  Nejenom sílící sluneční paprsky, ale také pohled na kalendář nám připomíná, že tolik očekávané dni odpočinku jsou za dveřmi. Aby naše nadcházející (i každá další) dovolená byla spojena jen s příjemným... Celý článek

 • Prumyslovy_palac Jak se zachovat v případě požáru
  19.03.2012

  Požáry patří z hlediska četnosti výskytu mimořádných událostí ke každodenním jevům našeho života. Pražští hasiči řeší ročně cca 2 500 požárů. Z hlediska příčin jejich vzniku jde o technické závady, ne... Celý článek

 • zabrany_02 Povodně a protipovodňová opatření v hlavním městě Praze
  23.02.2012

  Někteří si vybaví osobně prožité katastrofální události, jiní mají před očima televizní zpravodajství a zoufalé obyvatele míst postižených nezkrotnou a ničivou silou vodního toku. Povodně. Slovo vyvol... Celý článek

 • metro_ladvi_otevrena_vrata Ukrytí obyvatelstva
  10.01.2012

  V předchozím článku našeho seriálu jsme se v rámci problematiky úniku nebezpečných látek zmínili rovněž o prostředcích improvizované ochrany. Dnes navážeme tématem ukrytí obyvatelstva, v jehož úvodu v... Celý článek

 • Únik nebezpečných látek
  05.01.2012

  Pohybujeme-li se po ulicích města, ať již v prostředcích MHD nebo automobilem, na kole či pěšky, míjíme kromě historických památek, obytných domů, obchodů a parků i zimní stadiony, plavecké bazény, c... Celý článek

 • Proč houkají sirény?
  25.11.2011

  Pro případ hrozící či nastalé mimořádné události jako je např. povodeň nebo dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky (chlór, čpavek, …) je v Praze vybudována síť sirén, které dokážou obyvatele akusti... Celý článek

 • Mimořádné události spojené se zimním obdobím
  14.11.2011

  Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům zimy a vyznavačům zimních sportů také řadu starostí a nepříjemných událostí spojených s poklesem teplot, vytápěním objektů či vznikem námraz a p... Celý článek

 • Hasici_091 Ohlášení mimořádné události
  26.08.2011

  Řešení mimořádných událostí (dopravní nehoda, požár, povodeň,…), jejichž jsme přímými účastníky či svědky, vyžaduje ve většině případů odbornou pomoc složek integrovaného záchranného systému. A... Celý článek

 • Štěstí přeje připraveným
  26.08.2011

  Rychlé životní tempo charakterizující dnešní dobu určuje zároveň také rychlý sled nejrůznějších mimořádných událostí zasahujících nepříznivě do našich životů. Většinou jde o události způsobené příro... Celý článek