Kontaktní adresy a telefony

Ředitelství Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
Sokolská 62, Praha 2
tel.: 950 850 011
E-mail: epodatelna@aak.izscr.cz
www.hzscr.cz


Tísňová linka pro zprávy o havarijních stavech: 158, 112

Oddělení prevence pro Prahu 3
Legerova 57, Praha 2
tel.: 950 850 731

Odbor zjišťování příčin požárů
Sokolská 62, Praha 2
tel.: 950 850 055, 950 850 500

Odbor ochrany obyvatelstva
Generála Šišky 2140, Praha 12
tel.: 950 811 011  

tiskový mluvčí: Mgr. Bc. Martin Kavka
tel.: 950 850 039, 778 547 808
E-mail: martin.kavka@hzspraha.cz


Činnost hasičů v Praze 3