Tísňové volání a další důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor ČR tel.: 150
Zdravotnická záchranná služba tel.: 155
Policie ČR tel.: 158
Městská policie tel.: 156
Tísňové volání tel.: 112

Obvodní ředitelství Praha III (MČ Praha 3,8 a 9)
Trousilova 1121/3, Praha 8
tel.: 974 858 220
e-mail: orp3.kr.podatelna@pcr.cz

Dopravní inspektorát
adresa: Lupáčova 11, Praha 3
tel.: 974 853 250
e-mail: orp3.di.podatelna@pcr.cz

Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Sdružení 1, Praha 4 (pro Prahu 3,8 a 9)
tel.: 974 822 605, 274 865 368
e-mail: krpa.oszbm.podatelna@pcr.cz

Místní oddělení Policie Jarov
Koněvova 103, Praha 3
tel.: 974 853 705
e-mail: orp3.mop.jarov.podatelna@pcr.cz

Místní oddělení Policie Žižkov
Lipanská 16, Praha 3
tel.: 974 853 710
e-mail: orp3.mop.zizkov.podatelna@pcr.cz


Obvodní ředitelství Městské policie
Lupáčova 14, Praha 3
tel.: 222 025 128; 222 025 129
přestupky: tel.: 222 025 146; 222 025 148
e-mail: operacni.p3@mppraha.cz

Okrskové služebny Městské policie

  • Vinohradská 153, Praha 3, tel.: 222 713 034
  • Řipská 26, tel.: 222 515 288

Poruchy v dodávce elektrického proudu
PRE distribuce
Na Hroudě 1492/4, Praha 10
tel.: 800 823 823

Poruchy v dodávce vody na veřejné části vodovodu
Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Ke Kablu 971, Praha 10
tel.: 840 111 112

Havárie rozvodů plynu
Pražská plynárenská a.s.
U Plynárny 500, Praha 4
tel.: 1239

Poruchy veřejného osvětlení
Technologie hlavního města Prahy
tel.: 800 101 109