Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3

Bezpečnostní rada je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady je starosta, který jmenuje členy bezpečnostní rady. Krizový štáb je svoláván operativně a je pracovním orgánem k řešení krizových a mimořádných situací.

Složení Bezpečnostní rady:
předseda: Jiří Ptáček, starosta, člen: Štěpán Štrébl, MPhil, místostarosta, člen: Mgr. Ondřej Rut, místostarosta, člen: Mgr. Karel Müller, vedoucí MO Žižkov PČR Praha III, člen: Ing. Dušan Machoň, ředitel OŘ Městské policie Praha 3, člen: Ing. Miloš Titu, příslušník HZS hl. m. Prahy, tajemník:  Bc. Milan Jančálek, vedoucí oddělení krizového řízení

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor kancelář úřadu, oddělení krizového řízení a informační služby