Název Oblast působnosti Cílová skupina
PRO Gaudia, z. ú.

Sociální služby, psychoterapeutická podpora

vážně nemocní a jejich rodiny

ProCare Medical

Vzdělávání, poradenství, zdravotnictví

všichni

Projek Integrace

Vzdělávání, poradenství, zdravotnictví

všichni

Proxima sociale

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

sociálně znevýhodnění

PUBLIC ART o.p.s.

Kulturní akce

všichni

R-Mosty

Sociální služby, azylový dům, nízkoprahový klub

sociálně znevýhodnění

Rada seniorů ČR

Sociální služby, prevence, řešení krizových situací, senioři

sociálně znevýhodnění

RACHOT Production s.r.o.

Kulturní akce

všichni

Raná péče EDA

Sociální služby a zdravotnictví

osoby v krizi

Raptor Dojang, z.s.

Sport: taekwondo

děti již od 5 let, mládež, dospělí

REMEDIUM Praha o.p.s.

Sociální služby, volnočasové a vzdělávací aktivity

senioři

Ro-Kytka

Kultura

všichni

Rosa

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioří

sociálně znevýhodnění

Rubikon

Sociální služby, prevence, řešení krizových situací, senioři

sociálně znevýhodnění

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady

duchovní správa, charita, památková péče

všichni

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa

Charita

všichni

SANANIM z. ú.

Pracovní, sociální a adiktologické poradenství

osoby ohrožené závislostmi

Sdružení dětí Veverka s.r.o.

Mateřské centrum, školka

děti do 6 let

Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

Sociální služby, poradenství

Cizinci

Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.

Kultura: sborový zpěv

děti a mládež