Název Oblast působnosti Cílová skupina
RACHOT Production s.r.o.

Kulturní akce

všichni

„soft palm” o. s.

Sociální služby, hospic

dospělí

R-Mosty

Sociální služby, azylový dům, nízkoprahový klub

sociálně znevýhodnění

Sluneční zahrada

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

zdravotně handicapovaní

Skautské středisko Gatagéwa

Volný čas, sport

děti a mládež

Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

Sociální služby, poradenství

Cizinci

Česká unie neslyšících

Sociálně služby, znakový jazyk

osoby se sluchovým postižením
Česká společnost pro duševní zdraví Praha
Sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace

lidé s duševním onemocněním

Česká otužilecká unie

Sport, otužování

mládež, dospělí

Cordatum Praha

Internetová poradna pro mládež

mládež
Svoboda zvířat - Praha (regionální skupina )

Ochrana zvířat, ekovýchova

všichni

Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Sociální poradenství, kurzy, rehabiltace

tělesně postižení a jejich rodiny

Cimeries s.r.o.
Kultura: hudební festival

všichni

Cesta domů

Socialní služby, komplexní služby umírajícím a jejich rodinám, paliativní léčba

nevyléčitelně nemocní a jejich rodiny

Svaz neslyšících a nedoslýchavých

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

zdravotně handicapovaní

Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko

Volnočasové aktivity pro děti, kroužky, akce

děti, mládež, rodiče
Senior fitnes z.s.

Sportovní a vzdělávací aktivity

dospělí 50+

Centrum sociálních služeb Praha - Krizové centrum RIAPS

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací

osoby v krizi
Centrum pro integraci cizinců

Socialní a pracovní poradenství, vzdělávávní

cizinci

Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.

Kultura: sborový zpěv

děti a mládež