Název Oblast působnosti Cílová skupina
Dům Naděje Praha - Žižkov
Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři
osoby v krizi
Dům národnostních menšin o.p.s.
Zařízení pro národnostní menšiny

cizinci, národnostní menšiny

Dům tří přání, z.ú.

Sociální služby, odborná pomoc, podpora rodinám

děti v krizi

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú.

Enviromentální výchova

děti, rodiče, školy

EKODOMOV, z.s.

Enviromentální výchova, kroužek

děti 1. st. ZŠ

ELITE PRAHA, z.s.

Sport: florbal

mládež

ERGO Aktiv, o.p.s.

Sociální služby, rehabiltace

zdravotně postižení

Feng-yün Song, z.s.

Kultura: hudba, koncerty, výuka

všichni

Fokus Praha

sociálně znevýhodnění

Fond ohrožených dětí

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

sociálně znevýhodnění

FOSA

sociálně znevýhodnění

Galerie Budoart Tereza Buchotová Fidlerová

Kultura: galerijní a výstavní činnost

všichni

Galerie Prokopka

Kultura: výtvarné umění

všichni

Gaudium

Volný čas, sport

všichni

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Vzdělávání, poradenství, dobrovolnictví

všichni

HEWER, z.s.

Sociální služby, osobní asistence

zdravotně handicapovaní, senioři

Hornomlýnská, o.p.s.

Sociální služby, osobní asistence, odlehčovací služby

děti se zdravotním postižením a jejich rodiny
Hospic Štrasburk

hospicová péče

dospělí
Hospis sv. Štěpána
Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

sociálně znevýhodnění

Humanitas - Profes
Vzdělávání, poradenství, zdravotnictví

všichni