Název Oblast působnosti Cílová skupina
Centrum sociálních služeb Praha - Krizové centrum RIAPS

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací

osoby v krizi
Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko

Volnočasové aktivity pro děti, kroužky, akce

děti, mládež, rodiče
Cesta domů

Socialní služby, komplexní služby umírajícím a jejich rodinám, paliativní léčba

nevyléčitelně nemocní a jejich rodiny

Cimeries s.r.o.
Kultura: hudební festival

všichni

Club Sport Vítkov, z.s.

Sport: beachvolejbal, volejbal; příměstské tábory

děti, mládež

Cordatum Praha

Internetová poradna pro mládež

mládež
Česká otužilecká unie

Sport, otužování

mládež, dospělí

Česká společnost pro duševní zdraví Praha
Sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace

lidé s duševním onemocněním

Česká unie neslyšících

Sociálně služby, znakový jazyk

osoby se sluchovým postižením
Českomoravská myslivecká jednota,o.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3

Spolková činnost: myslivost

všichni

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Praha 3 – Žižkov II.

Sport: sportovní rybolov

děti a mládež
Český tenis s.r.o. TK Orel Praha

Sport: tenis

všichni

Dětské centrum Paprsek

Sociální služby, sociálně-právní ochrana dětí

děti a mládež se speciálními výchovnými potřebami

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Sociální služby pro děti

děti v krizi

Diakonie ČCE - středisko Praha

sociální služby, raná péče, odlehčovací služby

mládež a dospělí s kombinovaným postižením

Divadlo v parku, o.p.s.
Kulturní a sportovní akce pro děti
děti, rodiny s dětmi
DOM - Dům otevřených možností, o.p.s.

Sociální služby, řešení krizových životních situací

sociálně znevýhodnění mladí lidé

Domov svaté Rodiny
Sociální služby, charitavní péče

dospělí s mentálním a kombinovaným postižením

Dům dětí a mládeže Praha 2

Volný čas: kroužky, akce, tábory

děti, mládež

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Volný čas: kroužky, akce, tábory

děti, mládež