„soft palm” o. s.

Oblast působnosti

Sociální služby, hospic

Cílová skupina

dospělí

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2013

01237216

Adresa sídla

Českobratrská 276/11, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

272 011 020 

recepce.malovicka@centrum.cz

Předmět činnosti

  • poskytování lůžkové paliativní – hospicové péče
  • provozování Hospice Malovická

Cílová skupina

pacienti v terminálním stavu nemocí

www stránky

www.hospicmalovicka.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Hospic Malovická

Účel programu:

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

22 808 000 Kč

Přidělená dotace:

       40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Poskytování lůžkové paliativní - hospicové péče pro pacienty
v preterminálním a terminálním stavu onkologických, interních
a neurologických nemocí.

Cílem projektu je poskytování důstojných podmínek v terminální fázi života. Hospic garantuje že pacient nebude trpět bolestí fyzickou, psychickou a do poslední chvíle bude respektována jeho osobnost.
V hospici je zajištěna nepřetržitá lékařská a ošetřovatelská péče, péče sociální a v případě potřeby i péče duchovní.

Přínos se vyjadřuje velmi těžko, protože není materiální. Smyslem je umožnit pacientům důstojné podmínky pro umírání a pomoci jejich rodinám a přátelům, aby se s touto smutnou skutečností pokud možno vyrovnali.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Hospic Malovická

Účel programu:

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

22 533 000 Kč

Přidělená dotace:

     100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu Hospic Malovická je poskytování specializované lůžkové paliativní péče pro terminálně nemocné pacienty s onkologickou, interní
a neurologickou diagnózou.

Cílem projektu je poskytnout terminálně nemocným pacientům důstojné podmínky v této nejtěžší chvíli a zároveň umožnit jejich rodinám strávit se svým nejbližším poslední chvíle života. Hospic toto v plné míře umožňuje. Každý pacient má k disposici jednolůžkový pokoj s plným bezbariérovým sociálním zařízením, pro rodiny je na každém pokoji přistýlka a dále možnost ubytování v hostinském pokoji. Dále je možnost připojení k internetu, TV přijímač je na každém pokoji.

Přínos projektu není možné vyčíslit v penězích, přínos je v tom, že pacient hospice netrpí fyzickou ani psychickou bolestí, za všech okolností je respektována jeho osobnost a nikdy není sám. 

Projekt byl zahájen 1. 2. 2014 a rámcová smlouva se zdravotními pojišťovnami je do roku 2018.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Hospic Malovická poskytl své služby 19 pacientům z MČ Praha 3.
V následujícím roce je bude poskytovat i nadále.

Dosavadní činnost žadatele:

Od roku 1977 činnost v různých zdravotnických institucích  - VÚTRN, VÚCHR, OÚNZ Praha 9, VFN, Nemocnice na Františku,  NsP Vysočany, MZ ČR - náměstek ministra, od roku 1999 ředitel Hospice Štrasburk, do 2011 i Hospice Malovická, od 2010 - 2014 uvolněný radní - místostarosta MČ Praha 3, od 2014 ředitel Hospice Malovická.zpět na seznam