Název Oblast působnosti Cílová skupina
Centrum MARTIN o.p.s.

Sociální služby, terapeutické dílny

osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením

CENTRUM KONTAKTNÍCH SPORTŮ ŽIŽKOV

Sport: box, posilování, balanční cvičení

všichni
SANANIM z. ú.

Pracovní, sociální a adiktologické poradenství

osoby ohrožené závislostmi

SUKUS, z.s.

Kultura: festivaly, koncerty, výstavy

všichni

Centrum Alma

Sociální služby, ambulantní léčba a následná péče

osoby v krizi

Tyfloservis

Terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých

zrakově postižení

Catering Zlatá Praha s.r.o.
Kultura: hudební festival
dospělí
TJ Sokol Žižkov II

Sport: judo, aikido, gymnastika

všichni

BizIT, z. s.

Informační technologie

studenti, IT

Zdravotní klaun, o.p.s.

Zdravotnictví

děti, senioři

BLK Slavia Praha

Sport: basketbal

děti a mládež
Tělocvičná jednota Sokol Kampa

Sportovní gymnastika, akrobatický rokenrol

děti od 3 let, mládež

Baletní škola Evy Maternové, s.r.o.

Tanec, balet

všichni
Tichý svět

sociální rehabilitace, pracovní poradenství, tlumočnická služba

neslyšící

Babičky na hlídání

Hlídání dětí

rodiny s dětmi

Azylový dům Společnou cestou

Sociální služby, azylové ubytování

sociálně znevýhodnění
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Praha 3

Aktivity a klubová činnost pro seniory

senioři

Azylový dům pro matky s dětmi - Kolpingův dům

Sociální služby pro rodiny s dětmi, azylový dům

sociálně znevýhodnění

Galerie Budoart Tereza Buchotová Fidlerová

Kultura: galerijní a výstavní činnost

všichni

Teen Challenge International ČR

Sociální služby, prevence, volnočasové aktivity

děti od 3 let, mládež a jejich rodiny ohrožené sociálním vyloučením