Název Oblast působnosti Cílová skupina
Občanské sdružení Kaleidoskop

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

zdravotně handicapovaní

Hornomlýnská, o.p.s.

Sociální služby, osobní asistence, odlehčovací služby

děti se zdravotním postižením a jejich rodiny
„ProDech”

Kultura: dětský orchestr, hudební festival

všichni

In IUSTITIA

Vzdělávání, poradenství, zdravotnictví

HEWER, z.s.

Sociální služby, osobní asistence

zdravotně handicapovaní, senioři

Občanské sdružení Host

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

sociálně znevýhodnění

ProCare Medical

Vzdělávání, poradenství, zdravotnictví

všichni

Buči z.s.

Sociální služby, vzdělávací a kulturní projekty

národnostní menšiny, sociálně znevýhodnění

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Vzdělávání, poradenství, dobrovolnictví

všichni

Gaudium

Volný čas, sport

všichni

Pro Dialog, z.s.

Sociální služby, řešení krizových životních situací

dítě v krizi, rodina

FOSA

sociálně znevýhodnění

Fond ohrožených dětí

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

sociálně znevýhodnění

Fokus Praha

sociálně znevýhodnění

PRO Gaudia, z. ú.

Sociální služby, psychoterapeutická podpora

vážně nemocní a jejich rodiny

„Občanské sdružení AQUALUNG”

Kultura: divadlo

všichni

Prevcentrum

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

osoby v krizi

Feng-yün Song, z.s.

Kultura: hudba, koncerty, výuka

všichni

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Sociální služby, prevence, řešení krizových životních situací, senioři

sociálně znevýhodnění

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa

Charita

všichni