Název Oblast působnosti Cílová skupina
Mladí ochránci přírody oddíl Mopíci
Volný čas, turistika, ochrana přírody

děti a mládež

Mamma HELP, z. s.

Sociální služby a poradenství

dospělí

Mime Prague z. s.
Kultura: divadlo, pantomima

všichni

Českomoravská myslivecká jednota,o.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3

Spolková činnost: myslivost

všichni

Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, o.p.s.
Kultura: hudební aktivity
všichni
META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Sociální poradenství, vzdělávací aktivity

cizinci, pedagogové, veřejnost

Klub přátel Žižkova

Spolková činnost: historie Prahy 3

všichni

Klub přátel Asie Pražská jurta

Spolková činnost: asijské země

všichni

MALLORN, z.s.

Ochrana přírody a životního prostředí, mineralogie

všichni

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.
Humanitární zdravotnická pomoc
všichni
Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Sociální služby pro ohroženou mládež

mládež

Klub Pohoda

Sport: plavání

děti, rodiče

Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s.

Skauti, vodácké oddíly, klubová činnost

děti, mládež

TŘI, o.p.s. Hospic Dobrého Pastýře

Sociální služby, hospicová péče

sociálně znevýhodnění, zdravotně postižení

Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s.

Skaut, klubová činnost

děti, mládež

Nové sdružení pražských umělců

Kultura: výtvarné umění, výstavy

mládež, dospělí

Klub národní házené Spoje Praha, z. s.

Sport: národní házená

děti, mládež

JULIUS, z.s.

Volnočasové a sportovní aktivity

děti, mládež

 

NOVÁ TROJKA, z.s.

Komunitní centrum, kroužky, akce

děti, rodiny s dětmi, dospělí

Box club Žižkov, z.s.

Sport: box

děti a mládež