Název Oblast působnosti Cílová skupina
Agentura Květa

Zdravotnická a ošetřovatelská péče

dospělí

Agentura Koniklec, o.p.s.

Enviromentální výchova

všichni

A Mano

Sociální oblast, chráněná dílna

osoby s mentálním a kombinovaným postižením

3D company

Kultura: divadlo

dospělí

01/71 ZO ČSOP Koniklec

Životní prostředí, ekologická a enviromentální výchova

všichni

Klub Art 4 People, z.s. Kulturní, umělecké, pohybové a sportovní vzdělávání mládeže, dospělých a seniorů na rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni všichni
AFK UNION ŽIŽKOV

Sport: fotbal

mládež, dospělí