Asistence, o.p.s.

Oblast působnosti

Sociální rehabilitace, osobní asistence

Cílová skupina

osoby s tělesným a kombinovaným postižením

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

1995

63830540

Adresa sídla

V Pevnosti 4, 128 00 Praha 2

telefon

739 626 686

e-mail fundraising@asistence.org

Předmět činnosti

Asistence o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – služby osobní asistence a služby sociální rehabilitace

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Ceny Erste a Socialmarie

Projekt Jedeme v tom s vámi – zaměření na odstraňování bariér ve veřejné dopravě

Aktivní účast na evropských kongresech PZ, účast na evropských ergoterapeutických kongresech, aktivní spolupráce s Euroguidance – ocenění v kariérovém poradenství.

Realizace ESF projektů, aktuálně Do práce s podporou a praxí

Cílová skupina

Osoby s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří využívají službu na území Prahy a které v důsledku svého postižení potřebují pomoc druhé osoby.

WWW

www.asistence.org


Dotované projekty v roce 2017:

Název projektu:

Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2017

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program: 

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

116 178 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Obsahem a účelem projektu je poskytování služby osobní asistence pro občany MČ Praha 3 s těžkým zdravotním postižením. Osobní asistence je službou, která pro člověka s tělesným a kombinovaným postižením představuje možnost aktivního zapojení v běžném životě. Díky této službě mohou lidé s postižením zabezpečovat své základní potřeby (hygiena, sebeobsluha, vyřizování osobních záležitostí např. u lékaře či na úřadě), chodit do školy, do práce a věnovat se svým zájmům. Osobní asistence je pro lidi s postižením službou v podstatě nezbytnou pro běžný život. Často ji potřebují v rozsahu, který převyšuje jejich finanční možnosti a to i přes to, že pobírají příspěvek na péči. Cílem projektu je poskytování osobní asistence v potřebném rozsahu a tím i zlepšení kvality života uživatelů z MČ Praha 3. Projekt je určen pro 1 klientku z MČ Praha 3 – Petru Hynkovou. Předpokládaným přínosem je cca 650 hodin osobní asistence v roce 2017. Více viz příloha Projekt. V současné době rozšiřujeme kapacitu služby osobní asistence, takže je možné, že do konce roku 2016 nebo během roku 2017 bude přijat další klient z MČ Praha 3.


Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2016

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

116 178 Kč

Přidělená dotace:

31 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Obsahem a účelem projektu je poskytování služby osobní asistence pro občany MČ Praha 3 s těžkým zdravotním postižením. Osobní asistence je službou, která pro člověka s tělesným a kombinovaným postižením představuje možnost aktivního zapojení v běžném životě. Díky této službě mohou lidé s postižením zabezpečovat své základní potřeby (hygiena, sebeobsluha, vyřizování osobních záležitostí např. u lékaře či na úřadě), chodit do školy, do práce a věnovat se svým zájmům. Osobní asistence je pro lidi s postižením službou v podstatě nezbytnou pro běžný život. Často ji potřebují v rozsahu, který převyšuje jejich finanční možnosti a to i přes to, že pobírají příspěvek na péči.

Cílem projektu je poskytování osobní asistence v potřebném rozsahu, a tím i zlepšení kvality života uživatelů z MČ Praha 3. Projekt je určen pro 1 klientku z MČ Praha 3 – Petru Hynkovou. Předpokládaným přínosem je cca 650 hodin osobní asistence v roce 2016. Více viz příloha Projekt.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt je určen pro 1 klientku z MČ Praha 3.

Dosavadní činnost žadatele:

V obecně prospěšné společnosti Asistence poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením již od roku 1995. Podle zákona o sociálních službách jsme registrovaní poskytovatelé dvou služeb: sociální rehabilitace a osobní asistence. Službu osobní asistence poskytneme v roce 2016 více než 120 lidem s tělesným či kombinovaným postižením. V sociální rehabilitaci předpokládáme v roce 2016 cca 140 klientů.

 

 zpět na seznam