ARTIUM z.s.

Oblast působnosti

Kultura: pořádání kulturních a vzdělávacích akcí

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2009

26558939

Adresa sídla

Slavíkova 20, 130 00 Praha 3

Telefon

731 189 841

E-mail daniela.halova@email.cz

Předmět činnosti

  • podpora, rozvoj, prezentace a propagace kultury
    a současného umění všeho druhu

  • budování a upevňování kulturních a duchovních komunit na místní, národní i mezinárodní úrovni a podpora jejich vzájemného poznávání a spolupráce

  • připomenutí odkazu Josipa Plečnika

Cílová skupina

široká veřejnost, obyvatelé Prahy 3, obyvatelé Prahy,
farníci kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

www stránky

www.artium-os.czzpět na seznam