Arteko

Oblast působnosti

Kultura, sport

Cílová skupina

mládež

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2009

26572672

Adresa

Jana Želivského 1768/18, 130 00 Praha 3

E-mail info@artekozs.cz

Předmět činnosti

Kultura, sport

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Fotbalová Pražačka 2012-2013

Support music, support earth, support ecology 2011-2014

Výstava mladých na Praze 3 2012-2014

Cílová skupina

Mladí 18-30

www stránky

www.artekozs.cz (v rekonstrukci)

 

Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Výstava mladých na Praze 3

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

34 000 Kč

Přidělená dotace:

26 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt výstava mladých započal již před 6 lety, myslím, že pro podpoření projektu nejvíce mluví právě reference vystavovatelů, jako první se našeho projektu zúčastnil mladý umělec ze školy AVU Tomáš Honz, který díky nám udělal první sólovou výstavu a od té doby tvoří a vystavuje, byla to pro něj skvělá motivace. O rok později vystavovala fotografka Lada Nayevo, která předvedla fotky NY City ve velkoformotovém zobrazení, rok na to se svou kolekcí fotek přispěla i mladá umělkyně Markéta Petrová, pro kterou výstava byla splněním snu a nyní v poslední roce jsme vzali za svůj občanský problém s válkami a migrací, tedy vystavujeme dobové fotografie z roku 2001 z války z Iráku, díky větší dotaci, kterou jsme obdrželi, jsme si mohli dovolit i trochu jiný koncept, výstava se během 6 měsíců 5x změní a vzniká v podstatě dokumentární seriál. Pro příští rok bychom rádi přivedli opět mladého nadějného fotografa, přímo ještě ze školních lavic, kterého bychom rádi namotivovali k další publikační činnosti. Chceme tak zvýšit prestiž umělcům a pomoci jim učinit první krok.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Každý rok se výstavy konají na MČ Praha 3, tím pádem sem přináší rozmanitější skupiny lidí, které to donutí poznávat Žižkov ve své surovosti. Projektem chceme upozornit na netradiční místa, ve kterých se dá vystavovat.

Dosavadní činnost žadatele:

Náš spolek má za sebou už několikaletou práci pro MČP3 v tomto roce jsme udělali opravdu hodně projektů, nejen z dotací od MČP3. Máme k Praze 3 i citovou vazbu.

Název projektu:

Beachvolejbalový turnaj

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

28 000 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Jedná se o návazný projekt - tedy 4. ročník plážového volejbalu na Pražačce. Nápad na uspořádání volejbalového turnaje se zrodil v hlavách mladých studentů, kteří nemají finanční prostředky na zajištění turnaje v plážovém volejbale, proto požádali naše občanské sdružení, abychom jim pomohli s organizací této sportovní příležitosti. Z turnaje bychom rádi udělali tradiční záležitost, což se nám v minulých třech letech vcelku úspěšně podařilo, a proto bych to rádi rozvíjeli. Zájemců by bylo podle předběžného výzkumu 30-45 hráčů, kteří by určitě s sebou přivedli své přátele a rodiny, pro které by byla zajištěna svačina a stručný doprovodný program. Letošní ročník dopadl výborně, všichni zúčastnění kvitovali uspořádání turnaje s nadšením a těší se na příští ročník. Zajištění hřiště, zajištění občerstvení, organizace a sehnání účastníků, koordinace operativních aktivit v den turnaje, tvorba stručného doprovodného programu a jeho realizace, zajištění sportovních pomůcek

Vztah projektu k městské části Praha 3:

 

 

 

Turnaj se na Praze 3 pořádá již poněkolikáté je zde vidět zájem okolí, každým rokem máme více účastníků. Je skvělé pozorovat, jak se naše tradice rozrůstá. Jsme rádi, že o Praze 3 vzniká větší povědomí. Větší procento našich účastníků neznalo předtím ani areál v ZŠ Jeseniova. Tím zvedáme povědomí o místech na Praze 3.

Dosavadní činnost žadatele:

 

Náš spolek má za sebou už několikaletou práci pro MČP3 v tomto roce jsme udělali opravdu hodně projektů, nejen z dotací od MČP3. Máme k Praze 3 i citovou vazbu. Na Praze 3 i studujeme a žije tu velká komunita, pro kterou chceme turnaj uspořádat. Naše sdružení je již několik let aktivní na poli MČP3. Důkazem toho jsou navazující tradice a pořádání několikátých ročníků našich akcí (koncerty, turnaje, výstavy).zpět na seznam