Armáda spásy

Oblast působnosti

Aktivizační programy pro seniory, charita

Cílová skupina

senioři

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1990

40613411

Adresa Komunitního centra Praha 3

Biskupcova 36, 130 00 Praha 3

telefon

773 770 220,  773 770 222

e-mail kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz

Předmět činnosti

- aktivizační programy pro seniory

- charita

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Pěvecký sbor Radostné stáří

Ruční práce

Trénování paměti v angličtině

Program počítačové gramotnosti

Mezigenerační programy

Přednášky, exkurze, výlety, vystoupení pěveckého sboru v domovech pro seniory, pobyty v Jiřetíně pod Jedlovou

Společné slavení tradičních i novodobých svátků a slavností (Velikonoce, Vánoce, Svátek matek, Světový den modliteb, Mezinárodní den seniorů)

Cílová skupina

senioři

www stránky

www.armadaspasy.cz

 

Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Komunitní centrum Armády spásy - Tvůrčí dílna U štědrého srdce

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 113 000 Kč

Přidělená dotace:

99 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel projektu: Poskytování prostoru, ve kterém se mohou senioři pravidelně scházet, navazovat a udržovat kontakty, společně se mohou věnovat zajímavé činnosti a mohou mít příležitost být užitečnými pro druhé.

Obsah:

- Pěvecký sbor Radostné stáří - jeden krát týdně 1,5 hodiny společného zpívání národních i duchovních písní, koled za klavírního doprovodu. Pravidelná vystoupení v Domovech seniorů.

- Kroužek ručních prací - výroba dekoračních předmětů pro vlastní potřebu i jako dárky pro obyvatele domovů pro seniory, kde zpívá Radostné stáří. Procvičování jemné motoriky.

- Trénink paměti v angličtině - snaha domluvit se v základních životních situacích, procvičování již dříve získaných jazykových dovedností, sdílení zážitků a životních zkušeností v angličtině.

- Program počítačové gramotnosti - individuální setkávání u počítače, výuka komunikace prostřednictvím e-mailu, vyhledávání informací na internetu

- Mezigenerační programy - vytváření příležitostí pro setkávání seniorů s dětmi a mládeží, aktivního trávení společného času, předávání životních zkušeností seniorů dětem, budování pozitivního vztahu dětí k seniorům - Přednášky - témata, která jsou inspirativní pro seniory (o přírodě, historii, zdraví, ...)

- Oslavy - blahopřání lidem, kteří slaví narozeniny, společné slavení Velikonoc, Vánoc, Svátku matek, Mezinárodního dne seniorů atd.

Cíl a přínos: předcházení osamělosti seniorů a útěku do nemoci, dodávání odvahy čelit nepříznivým životním situacím.

Zdůvodnění: Více než 25 let zkušeností s činností orientovanou na seniory.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Komunitní centrum Armády spásy se nachází na Městské části Praha 3 - svou činností se snaží o podporu samostatného života seniorů a je co nejdéle aktivní v jejich přirozeném domácím prostředí.

Dosavadní činnost žadatele:

Již více než 20 let slouží toto centrum potřebám lokality, a to především seniorům.zpět na seznam