Agentura Koniklec, o.p.s.

Oblast působnosti

Enviromentální výchova

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

2014

45768170

Adresa

Chelčického 1130/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Telefon

E-mail

222 769 842; 775 339 333

agentura@koniklec.cz, mirek@koniklec.cz

Předmět činnosti

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, environmentální poradenství, šetrná turistika, geoturistika, udržitelný rozvoj měst, informační technologie aplikované ve výše uvedených oblastech

Cílová skupina

Děti a mládež, rodiny, veřejná správa, obyvatelé měst, široká veřejnost

WWW

www.koniklec.czzpět na seznam