A Mano

Oblast působnosti

Sociální oblast, chráněná dílna

Cílová skupina

osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Právní forma s.r.o.
Rok vzniku 2010
24679852
Adresa Chelčického 911/2, 130 00 Praha 3
Telefon 776 611 242
E-mail a-mano@email.cz
Předmět činnosti

- chráněná keramická dílna pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

- vzdělávací a motivační programy

- sociální podnikání

Cílová skupina osoby s mentálním a kombinovaným postižením
WWW www.a-mano.cz

Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Chráněná dílna A MANO

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 548 000 Kč

Přidělená dotace:

73 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je zabezpečit pracovního asistenta pro pracovníky chráněné keramické dílny. Přítomnost pracovního asistenta v chráněné dílně je nenahraditelná. Pracovní asistent umožňuje zapojování cílové skupiny do pracovního procesu a tím prohlubuje možnost integrace hendikepovaných osob na pracovní trh ale i do společnosti obecně. Bez každodenní asistence by nebylo možné chráněnou dílnu vůbec provozovat, pozice pracovního asistenta je proto pro její chod naprosto klíčová. Současně s prací pracovního asistenta je cílem projektu provést potřebné opravy a obnovu keramických pecí, které jsou nejzásadnější výrobní pomůckou pro chod a produkci chráněné dílny a je potřeba po 3 letech provozu od poslední úpravy opět provést generální údržbu a prodloužit tak jejich životnost. A provést výměnu zářivkového osvětlení v dílně, které je původním vybavením z 80. let a již nevyhovuje pro zabezpečení dostatečného osvětlení pracovních ploch pro zaměstnance s postižením. Výstupem projektu je zajištění asistence pro osoby z cílové skupiny při jejich integraci na trhu práce a dlouhodobá udržitelnost provozování a rozvoj chráněné keramické dílny A MANO v Praze 3, ve které pracuje 21 osob se zdravotním, převážně mentálním postižením. Z toho 14 osob je s těžším zdravotním postižením.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Organizace A MANO sídlí v Praze 3 a provozovna chráněné keramické dílny se nachází v Roháčově ulici na Žižkově, přičemž právě MČ Praha 3, byla jedním z hlavních partnerů, kteří se v roce 2010 podíleli na vzniku chráněné dílny a od té doby ji dlouhodobě podporují. V chráněné dílny aktuálně pracuje 6 zaměstnanců s postižením s bydlištěm v Praze 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Organizace A MANO s.r.o. je sociálním podnikem, který už od roku 2010 vytváří pracovní příležitosti pro převážně mladé lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Chráněná keramická dílna A MANO je první provozovnou, která byla organizací založena a za 6 let svého provozu zvýšila počet chráněných míst z původních 8 na aktuálních 21. Mimo tuto keramickou dílnu pak organizace provozuje ještě pražírnu kávy v jižních Čechách a 1 obchůdek s dárkovými předměty. Celkem tak po dobu své existence vytvořila a doposud udržuje chráněná místa pro 51 osob. Organizace v rámci svého poslání pracuje na vytváření vhodných pracovních podmínek i konkurence schopné výroby, což potvrdila i opakovaným získáním ochranné známky "Česká kvalita - Práce postižených" Mimo provozování dílen pro osoby s postižením, realizovala organizace v minulých též 2 projekty podpořené v rámci OPPA, zaměřené na vzdělávání lidí se zdravotním postižení pro usnadnění vstupu na trh práce.zpět na seznam