3D company

Oblast působnosti

Kultura: divadlo

Cílová skupina

dospělí

Právní postavení

s.r.o.

Rok vzniku

2014

03060781

Adresa sídla

Bryksova 763/46, 198 00 Praha 9

Telefon

E-mail

608 346 379
vokounmartin83@gmail.com

Předmět činnosti

  • divadelní soubor, jež nabízí tradiční činohru

  • činnost postavena na kvalitních textech a profesionálních hereckých výkonech

  • divadlo má domovskou scénu v Žižkovském divadle Járy Cimrmana

Cílová skupina

dospělí

WWW

www.zdjc.cz/3d-company


Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Kontinuální činnost divadelního souboru 3D company s.r.o. v Žižkovském divadle Járy Cimrmana

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

390 000 Kč

Přidělená dotace:

70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Plánovanou aktivitou souboru 3D company v roce 2016 je vznik dvou nových inscenací a obnovení inscenace Žena v černém, která měla premiéru v roce 2004 v A studiu Rubín), které budou uváděny na repertoáru Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Hlavní aktivitou souboru v roce 2016 je však profesionální produkční a propagační "péče" nejen o nové inscenace, ale také o čtyři inscenace stávající (Frida K., Smích zakázán, Případ zborcené páteře a Noc tribádek). To by mělo spočívat zejména ve vytvoření profesionálního produkčního zázemí souboru, vznik webových stránek a důraz na zviditelnění souboru v povědomí široké divácké veřejnosti. Další nedílnou aktivitou souboru bude také účast na akcích podporujících propagaci samotného Žižkovského divadla Járy Cimrmana (např. každoroční akce Noc divadel, nebo Divadelní ples). Cílem projektu je postupné zlepšení podmínek činnosti souboru 3D company s.r.o. a jeho fungování. To se týká především nákladů na vznik nových inscenací (tři premiéry v roce 2016 - Žena v černém, Mistrovská lekce, Pronásledováni štěstím) a jejich propagace v návaznosti na propagaci souboru jako takového, a rovněž zajištění některých aspektů divadelního provozu (např. angažování produkční/ho). Jedná se tedy o postupné vytvoření „značky“ 3D company, která se snaží proniknout do širšího povědomí kulturní obce a veřejnosti. K tomu však soubor potřebuje ty nejlepší podmínky, které si za čtyři roky svého fungování již částečně buduje, z valné většiny díky laskavé podpoře Žižkovského divadla Járy Cimrmana, kde soubor nalezl svou domovskou scénu.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

3D company s.r.o., jakkoli je generačním souborem, se neprofiluje jako soubor hrající výhradně pro mladší publikum. Dramaturgicky se sice zaměřuje převážně na současnou dramatiku (část repertoáru byla a je tvořena hrami uváděnými přímo v českých premiérách), ale de facto nabízí tradiční činohru, na kterou je divák zvyklý. Staví tedy na kvalitních textech a profesionálních hereckých výkonech členů souboru – ať už zakládajících nebo hostujících. Ambicí souboru tedy je rozvíjet možnosti současného činoherního divadla a nabídnout divákům všech věkových skupin širokou paletu inscenací různých žánrů (od konverzační crazy komedie po komorní psychologické drama).

Dosavadní činnost žadatele:

Soubor 3D company s.r.o. působí již čtvrtým rokem v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Za tu dobu zde v produkci souboru vzniklo osm inscenací (z toho tři z nich byli českou premiérou). Dále se soubor tradičně podílí na opakujících se akcích spojených s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana (např. Noc divadel nebo Divadelní ples).zpět na seznam