Dotační fond

Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. František Doseděl, člen rady městské části

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro dotační politiku

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


dotace-2021