Vzhledem k značnému rozsahu souboru a velkému množství osobních údajů, které jsou v textaci projektu uvedeny, je závěrečný dokument uložen v šifrovaném formátu.  Zájemci si mohou požádat o přístupové heslo na e-mailové adrese: satrapova.iva@praha3.cz