Roční akční plán MAP rozvoje vzdělávání pro Prahu 3 – připomínky a první podklady pro jednání Řídícího výboru + prezentace

Galerie