Jednání ŘV 7.9.2017 – schválené dokumenty: Memorandum (verze k podpisu), Strategický rámec (verze 10.0), Komunikační strategie, Plán profesního vzdělávání, Roční akční plán (verze 5.0)

Galerie