Zápis z jednání širšího pléna pracovních skupin pro ZŠ 27. 4. 2017

Téma: Budování znalostních kapacit – příprava konferencí a harmonogram

Galerie