Zápis z jednání RT s koordinátorkou PS pro neformální vzdělávání ze dne 17. 8. 2018

Galerie