Zápis z jednání pracovní skupiny pro neformální vzdělávání ze dne 6. 10. 2017

Galerie